Obchodní a dodací podmínky pro prodej vína

(netýká se ubytování v Mikulově)

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.listopadu 2011.